Ett Stort Tack till BBS Möbler: Våra Trofasta Sponsorer

I ett år fyllt av musik, gemenskap och passion, har vi, kören Skogen Sjunger, haft glädjen att uppleva många underbara stunder tillsammans. Vår resa hade dock inte varit densamma utan det generösa stödet från våra sponsorer, särskilt från BBS Möbler, som har bidragit på ett så betydande sätt. Vi vill ta en stund för att uttrycka vår tacksamhet och uppskattning för allt de har gjort för oss.

BBS Möbler, kända för sina Begagnade kontorsmöbler, har inte bara erbjudit oss materiellt stöd, men också en tro på vårt arbete och vår vision. Deras engagemang och generositet har varit en viktig del av vår framgång och tillväxt som kör.

I en tid där vi behövde en plats att planera, öva och komma samman, kom BBS Möbler till undsättning genom att tillhandahålla kvalitativa möbler som skapade en varm och välkomnande atmosfär för alla våra medlemmar. Det var inte bara en gåva av möbler, det var en gåva av hemtrevnad, komfort och funktion.

Men bortom de fysiska gåvorna, är det känslan av samhörighet och gemenskap som BBS Möbler har bidragit med som verkligen står ut. Att veta att vi har stöd av ett så respekterat företag inom möbelbranschen ger oss självförtroende att sträva efter större drömmar och fortsätta sprida vår passion för musik.

Som en kör är vår styrka i vår enhet, vår förmåga att komma samman och skapa något vackert. På samma sätt känner vi att vårt partnerskap med BBS Möbler har varit en symbios av gemensamma värderingar, stöd och gemenskap.

När vi ser tillbaka på det gångna året och de framgångar vi har uppnått, kan vi inte hjälpa men känna en djup tacksamhet för BBS Möbler och deras fortsatta stöd. Vi ser fram emot ytterligare ett år av samarbete och gemensam tillväxt.

Från hjärtat av varje medlem i Skogen Sjunger, tack BBS Möbler. Tack för att ni tror på oss, stödjer oss och är med oss på denna resa. Här är till många fler år av samarbete och musik!